Zásady o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů, soubory cookies a prohlášení o jejich zpracování

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Správcem osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) je Jakub Štefanec, Bohouňovice I. 37, 280 02, Červené Pečky, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Kolín pod IČ: 04059921 (dále jen „Správce“).

Účel zpracování osobních údajů
Pro plnění smlouvy, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost, pro splnění právní povinnosti (zejména fakturace a účetnictví), pro vytvoření nabídky v rámci nabízení služeb a dále také pro zasílání Newsletteru na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 ostr. 1 písmene a) GDPR. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě zdrojů specifikovaných níže. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů
Právo na výmaz
Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů
Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost údajů

V případě potřeby uplatnit svá práva zašlete žádost na e-mail podpora@jakubstefanec.cz, a bez zbytečných odkladů bude Váš požadavek vyřízen. Váš požadavek však může Správce odmítnout ze zákonných důvodů dle č. 6 GDPR a to buď v případě, kdy osobní data potřebuje k plnění smlouvy, nebo ho k jejich uchování zavazuje splnění právní povinnosti či oprávněný zájem Správce. V případě, že dojde ke sjednání smlouvy, je její účastník povinen osobní údaje k její realizaci poskytnout i bez výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů, jinak nebude smlouva realizována.
Zdroje pro získání osobních údajů
Osobní údaje získává Správce prostřednictvím poptávkového formuláře a e-mailové komunikace z e-mailových adres uvedených na svém webu.

Poptávkový formulář
Odesláním poptávkového formuláře souhlasíte s tím, že vás Správce může kontaktovat, informovat o svých službách a kontaktovat pro vytvoření nabídky služeb. Tento souhlas odesláním formuláře udělujete na období 5 let ode dne odeslání poptávkového
formuláře. V poptávkovém formuláři zpracovává Správce všechny, nebo část z následujících osobních údajů:

Jméno a příjmení
Název značky
E-mailová adresa
Telefonní / mobilní kontakt
Informace o vašem projektu

Zpracování souborů cookies
Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho
prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například
zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení obsahu vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Druhy souborů cookies
Relační (tedy dočasné) soubory cookies umožňují Správci propojovat Vaše jednotlivé aktivity po
dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies pomáhají Správci váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte jeho internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit internetové stránky vašim potřebám.

Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v
účinném znění, si vás tímto Správce dovoluje informovat, že jeho internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy vaše soubory cookies, včetně trvalých, které zpracovává. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak můžete jednotlivé soubory
cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte
nápovědu vašeho internetového prohlížeče.

Účel použití souborů cookies
Tato webová stránka používá cookies třetích stran, které jsou ukládané na jiné doméně.

Jde o tyto služby:

Google Analytics a Google AdWords, služba webové analytiky a reklamy poskytované společností Google Inc. („Google“). Informace poskytnuté souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Více na https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/ .
HotJar.com – pro analytické účely.
Seznam.cz – pro retargeting.

Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies souhlasíte.